Čím sa naša spoločnosť JURMIS zaoberá ?

Primárnou činnosťou našej spoločnosti je monitorovanie stavebných projektov v rámci celej Slovenskej republiky. Monitorujeme všetky stavebné projekty, t.j. budovy, inžinierske stavby a ich kombinácie. Zameriavame sa na široké spektrum projektov a to od malých stavebných projektov až po veľké stavby. Naša spoločnosť pravidelne vyhodnocuje veľké množstvo zdrojov, z ktorých vytvára informácie pre zákazníka. Takto získané informácie zadávame do našej online aplikácie JURMIS, ktorá funguje na báze modulárneho systému CRM. Výhodou modulárneho systému CRM je, že zákazník môže nami ponúkané informácie ihneď využiť vo svojich pracovných procesoch (pre obchod, technické oddelenie, servis, prípravárov u stavebných spoločností a pod.)

Kto sú naši zákazníci?

,,Naši zákazníci sú predovšetkým podnikatelia, ktorí hľadajú nové predaje, nové zákazky alebo chcú mať prehľad o stavebnom trhu a potrebujú pravidelné informácie o projektoch.“

 

Medzi našich zákazníkov patria okrem iného aj spoločnosti z rôznych sektorov,  ako napr. Honeywell, Ageco, Knauf AMF, Orange, SWAN, ZSE, SSE a ďalší. Preto, ak podnikáte v oblasti stavebníctva, resp. hľadáte informácie o stavebných projektoch, ste aj vy náš potenciálny zákazník. Okrem informácií o stavebnom projekte (jeho aktuálnej fáze, popise, čo sa na projekte práve deje, polohy a pod.) získate taktiež priamy kontakt, ktorý v prípade záujmu môžete okamžite osloviť a získať tak ďalšie informácie alebo si môžete dohodnúť osobné stretnutie. Okrem zberu nových informácií o stavebnom projekte robí naša spoločnosť aj aktualizáciu existujúcich stavebných projektov v našej online aplikácii JURMIS, čím získate aktuálny prehľad o stave stavebných projektov. Výhodou je aj história projektov, ku ktorej majú naši zákazníci prístup v online aplikácii JURMIS.

Pre koho sú naše produkty určené?

  1. všetky spoločnosti, ktoré dokážu realizovať akékoľvek práce v súvislosti s akýmkoľvek druhom stavby (budovy alebo inžinierske siete) a to nielen ako jej realizátor, ale aj ako dodávateľ/subdodávateľ následných prác a služieb,
  2. firmy, ktoré majú obchodný tím, neustále vyhľadáva nové zákazky a chcú podporiť svoje obchodné tímy,
  3. firmy, ktoré chcú dodávať svoje voľné kapacity (pracovné sily, stavebné mechanizmy, produkty, technológie alebo iné služby a pod.) na jednotlivé stavby,
  4. firmy, ktoré sú ,,hladné“ po nových zákazkách, nových predajoch, nových zákazníkoch a chcú obchodne rásť,
  5. start up-y,
  6. iné 🙂

,,Zákazníci využívajú naše informácie rôznymi spôsobmi a práve ich využívanie je najdôležitejšie.“

Zákazníci pracujú s našimi informáciami rôzne. Sú zákazníci, ktorí si vyhodnocujú všetky informácie v danom týždni samostatne. Iní si vytvoria určitý pre-sales tím, ktorý pre ich obchodníkov pripravuje aktuálne reporty so zaujímavými stavebnými projektami.

 

Našou dôležitou úlohou v celom procese je zistiť, aké informácie náš zákazník potrebuje  a na čo  ich chce využívať. Podľa toho vieme pripraviť jednotlivé individuálne školenia a poskytnúť aj naše outsourcingove zdroje. Všetko vieme nášho zákazníka naučiť a podrobne mu vysvetliť, aby vedel efektívne využívať nami poskytované informácie a služby.

Povedali o nás

„So spoločnosťou JURMIS už spolupracujeme niekoľko rokov. Jej informácie využívame hlavne na vyhľadávanie nových developerských (a iných) projektov pre ich pripájanie do našej optickej siete.

Ich pravidelným používaním máme prehľad o stavebných projektoch v rámci celého Slovenska a zároveň vieme vo veľmi krátkom čase osloviť jednotlivé stavebné projekty. Veľakrát sú zodpovedné osoby projektu prekvapené, ako rýchlo sme ich dokázali proaktívne kontaktovať, čo nám prináša výraznú konkurenčnú výhodu.“

Hovorí Alexander Diliancz, Business Development Manager v spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

error: Content is protected !!