Byť v správny čas na správnom mieste je výhoda, ktorá je pre úspešné podnikanie kľúčová. Je to výhoda, ktorá oddeľuje úspech od neúspechu a dobre investovaný čas od toho premárneného. Zlá správa je, že sa ju nemôžete nijakým spôsobom naučiť, avšak dobrá správa je, že ju môžete získať – relevantnými informáciami a správnymi kontaktmi.

Doba plná príležitostí

Pravidelný prísun užitočných informácií a ich aktívne využívanie je základným stavebným kameňom úspešného podnikania. A keďže všetci chceme byť v podnikaní úspešní je načase zamerať sa nato, čo nám ide najlepšie a ostatné veci delegovať na ostatných. V náš prospech hrá takisto fakt, že časy, keď sme sa k relevantným informáciám a kontaktom mohli dostať iba prostredníctvom ,,strýčkov“ a ,,tetičiek“ alebo tzv. všimného sa vďaka internetu a spoločenskej transparentnosti darí potláčať. Avšak na druhej strane, príliš veľa informácií vytvára chaos a neefektivitu, a preto je niekedy potrebné použiť KOMPAS, aby sme sa zorientovali a neplytvali tým najdôležitejším, čo do podnikania investujeme – Našim časom.

Internet je priestor s takmer neobmedzeným počtom informácií a pomáha nám uľahčovať každodenné pracovné činnosti. Či už je to administratívna, externá alebo interná komunikácia alebo získavanie  dôležitých informácií, vďaka ktorým si dokážeme vytvárať pracovné príležitosti, sledovať trendy  resp. analyzovať správanie konkurencie. No častokrát sa stáva, že nám ani nezostane čas nato, aby sme svojpomocne hľadali tie najdôležitejšie informácie – kontakty a následne ich prehľadne triedili, analyzovali a hlavne využívali. Potrebovali by sme niečo jednoduché, prehľadné a aktuálne. A presne tieto tri prídavné mená sa stali synonymom online aplikácie JURMIS, ktorá bola vytvorená pre podnikateľskú verejnosť pracujúcu v oblasti stavebníctva.

Aplikácia informácií z aplikácie alebo ako to vlastne funguje?

Aplikácia bola navrhnutá za účelom pomoci malým a stredným podnikom dostať sa k informáciám a kontaktom, na základe ktorých vedia podnikatelia nadviazať spojenie a  spoluprácu v rámci B2B. Je určená ako pre podnikateľov z oblasti stavebníctva, tak aj pre podnikateľov z iných oblastí, ktorí získané informácie dokážu využiť k vytvoreniu novej pracovnej príležitosti, dodávateľsko-odberateľským vzťahom alebo k nadviazaniu nových kontaktov. Ako hovorí pán Trnka, spolumajiteľ spoločnosti JURMIS: „Naše informácie využijú spoločnosti z rôznych sektorov podnikania. Spoločné ale majú to, že spúšťačom ich obchodného cyklu je stavebný projekt (dodávajú na stavbu svoje know-how, materiály, ľudské zdroje, technológie, služby a pod.).

Hlavnou výhodou aplikácie je jej aktuálnosťjednoduchosť. Prostredníctvom mapy si užívateľ vyberie projekt, ktorý je pre neho zaujímavý a následne priamo kontaktuje zodpovedných ľudí a proaktívne nadviaže spoluprácu. Mať jednorazové informácie nestačí a preto pravidelné používanie aplikácie vedie nielen k prehľadu v stavebnom dianí v rámci Slovenskej republiky, ale aj k neustálej aktivite a udržiavaniu kontaktov v rámci jednotlivých projektov.

Aplikácia je dostupná aj v demo verzií a o jej funkčnosti a spôsobe používania sa môžete informovať priamo telefonicky (číslo +421 911 246 092), mailom na jurmis@jurmis.eu alebo  vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke.

,,Dostať kvalitné informácie včas a zároveň mať prehľad v aktuálne realizovaných stavebných projektoch na Slovensku je nielen podnikateľská príležitosť, ale aj obrovská konkurenčná výhoda“.

Michal Trnka (spolumajiteľ spoločnosti JURMIS).

Radi sa delíme o informácie

Už od roku 2009 sa ako spoločnosť JURMIS venujeme monitorovaniu a analyzovaniu stavebných projektov v rámci celej Slovenskej republiky. Pravidelne aktualizované informácie triedime do databázy, ktorá obsahuje prehľad  jednotlivých stavebných projektov s možnosťou usporiadania podľa typu stavby, aktuálnej fázy projektu, kategórie stavby a pod.) K jednotlivým stavebným projektom sú priradené kontaktné údaje na príslušného investora, zástupcu investora, projektanta, dodávateľa a i.

Filozofiou našej spoločnosti je prinášať prostredníctvom nášho produktu jednoduchý prístup k informáciám, ktoré vytvárajú príležitosť spolupodieľať sa na úspešnej realizácií projektu.

error: Content is protected !!